นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทางการเงิน หน่วย: ล้านบาท
ราคาหลักทรัพย์ สกุลเงิน : บาท
ชื่อย่อหุ้น
GRAND
ราคาล่าสุด
0.23
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
7,453,909
เปลี่ยนแปลง(%)
- (-%)
มูลค่าการซื้อขาย ('000 บาท)
1,644.40

ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันพุธที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยถ่ายทอดจากโรงแรมรอยัลออคิด เชอราตัน โฮเทล แอนด์ ทาวเวอร์ เลขที่ 2 ตรอกกัปตันบุช ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุนสัมพันธ์

ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลการเงิน เอกสารเผยแพร่ เว็บแคสต์ และผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส