นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทางการเงิน หน่วย: ล้านบาท
ราคาหลักทรัพย์ สกุลเงิน : บาท
ชื่อย่อหุ้น
GRAND
ราคาล่าสุด
0.63
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
992,600
เปลี่ยนแปลง(%)
+0.01 (1.61%)
มูลค่าการซื้อขาย ('000 บาท)
595.20

ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่ 21 เม.ย. 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 7
โรงแรมเดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท เลขที่ 259 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุนสัมพันธ์

ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลการเงิน เอกสารเผยแพร่ เว็บแคสต์ และผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส