นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทางการเงิน หน่วย: ล้านบาท
ราคาหลักทรัพย์ สกุลเงิน : บาท
ชื่อย่อหุ้น
GRAND
ราคาล่าสุด
0.55
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
35,369,300
เปลี่ยนแปลง(%)
-0.01 (-1.79%)
มูลค่าการซื้อขาย ('000 บาท)
19,638.33

ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องบอลรูม ชั้น 5 โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ สุขุมวิท เลขที่ 1 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุนสัมพันธ์

ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลการเงิน เอกสารเผยแพร่ เว็บแคสต์ และผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส