นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:
จาก
ถึง

ราคาย้อนหลัง จาก 01 เมษายน 2564 ถึง 07 พฤษภาคม 2564
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าซื้อขาย (บาท)
07 พฤษภาคม 2564 0.55 0.56 0.54 0.54 6,070,300 3,326,024
06 พฤษภาคม 2564 0.55 0.56 0.54 0.55 13,644,500 7,542,192
05 พฤษภาคม 2564 0.57 0.57 0.55 0.55 19,275,700 10,757,629
30 เมษายน 2564 0.57 0.57 0.56 0.57 13,476,300 7,639,308
29 เมษายน 2564 0.56 0.58 0.55 0.57 59,796,300 33,617,310
28 เมษายน 2564 0.51 0.57 0.50 0.54 70,812,900 38,564,541
27 เมษายน 2564 0.51 0.52 0.49 0.51 44,965,600 22,555,653
26 เมษายน 2564 0.51 0.53 0.50 0.51 13,137,000 6,759,670
23 เมษายน 2564 0.52 0.53 0.51 0.52 10,810,500 5,626,366
22 เมษายน 2564 0.54 0.55 0.52 0.53 28,949,000 15,360,793
21 เมษายน 2564 0.54 0.55 0.52 0.54 27,787,500 14,888,744
20 เมษายน 2564 0.56 0.56 0.54 0.55 21,042,400 11,462,008
19 เมษายน 2564 0.55 0.58 0.54 0.56 15,949,100 8,828,198
16 เมษายน 2564 0.55 0.56 0.54 0.55 11,022,900 6,097,304
12 เมษายน 2564 0.56 0.56 0.54 0.55 12,471,000 6,871,574
09 เมษายน 2564 0.56 0.57 0.55 0.55 12,994,900 7,266,829
08 เมษายน 2564 0.57 0.59 0.55 0.55 29,157,400 16,354,349
07 เมษายน 2564 0.62 0.62 0.58 0.58 18,787,000 11,275,431
05 เมษายน 2564 0.66 0.67 0.62 0.62 24,496,500 15,649,867
02 เมษายน 2564 0.68 0.69 0.65 0.65 60,962,300 40,901,777
01 เมษายน 2564 0.62 0.68 0.62 0.67 116,382,500 77,167,076
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น