นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:
จาก
ถึง

ราคาย้อนหลัง จาก 01 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 05 มีนาคม 2564
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าซื้อขาย (บาท)
05 มีนาคม 2564 0.55 0.56 0.54 0.55 518,200 285,405
04 มีนาคม 2564 0.56 0.56 0.54 0.56 603,900 333,589
03 มีนาคม 2564 0.55 0.56 0.55 0.56 896,500 493,529
02 มีนาคม 2564 0.56 0.56 0.55 0.56 176,200 97,917
01 มีนาคม 2564 0.55 0.56 0.54 0.56 592,600 325,216
25 กุมภาพันธ์ 2564 0.56 0.56 0.54 0.56 555,300 308,779
24 กุมภาพันธ์ 2564 0.55 0.56 0.53 0.56 1,205,900 659,462
23 กุมภาพันธ์ 2564 0.55 0.57 0.54 0.56 1,773,900 989,314
22 กุมภาพันธ์ 2564 0.54 0.56 0.53 0.56 406,000 221,953
19 กุมภาพันธ์ 2564 0.55 0.56 0.53 0.55 366,600 199,176
18 กุมภาพันธ์ 2564 0.56 0.56 0.54 0.55 1,064,800 581,775
17 กุมภาพันธ์ 2564 0.56 0.56 0.55 0.56 274,000 153,056
16 กุมภาพันธ์ 2564 0.57 0.58 0.55 0.57 842,200 467,249
15 กุมภาพันธ์ 2564 0.58 0.58 0.56 0.57 395,900 224,268
11 กุมภาพันธ์ 2564 0.57 0.58 0.56 0.58 284,300 160,941
10 กุมภาพันธ์ 2564 0.58 0.58 0.56 0.58 242,000 138,027
09 กุมภาพันธ์ 2564 0.59 0.59 0.57 0.58 363,300 210,362
08 กุมภาพันธ์ 2564 0.58 0.59 0.57 0.59 452,000 262,124
05 กุมภาพันธ์ 2564 0.57 0.58 0.56 0.58 779,800 445,195
04 กุมภาพันธ์ 2564 0.57 0.57 0.56 0.57 376,000 211,713
03 กุมภาพันธ์ 2564 0.57 0.57 0.55 0.57 941,700 522,148
02 กุมภาพันธ์ 2564 0.57 0.57 0.56 0.57 138,600 78,102
01 กุมภาพันธ์ 2564 0.55 0.57 0.55 0.57 55,300 30,717
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น