นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:
จาก
ถึง

ราคาย้อนหลัง จาก 01 เมษายน 2565 ถึง 23 พฤษภาคม 2565
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าซื้อขาย (บาท)
23 พฤษภาคม 2565 0.24 0.26 0.23 0.25 131,702,060 32,200,341
20 พฤษภาคม 2565 0.24 0.25 0.24 0.25 32,356,400 7,783,862
19 พฤษภาคม 2565 0.24 0.25 0.23 0.23 82,167,900 19,620,329
18 พฤษภาคม 2565 0.25 0.25 0.23 0.24 102,011,500 24,123,477
17 พฤษภาคม 2565 0.25 0.25 0.24 0.25 125,691,600 31,416,371
13 พฤษภาคม 2565 0.23 0.26 0.23 0.24 167,004,100 41,000,311
12 พฤษภาคม 2565 0.24 0.24 0.22 0.23 164,867,900 38,358,609
11 พฤษภาคม 2565 0.23 0.25 0.23 0.24 204,568,000 48,947,548
10 พฤษภาคม 2565 0.22 0.24 0.22 0.23 114,384,600 26,316,467
09 พฤษภาคม 2565 0.22 0.23 0.20 0.23 143,860,900 31,148,158
06 พฤษภาคม 2565 0.19 0.23 0.19 0.22 193,515,100 40,323,961
05 พฤษภาคม 2565 0.20 0.21 0.19 0.20 84,921,900 16,977,645
03 พฤษภาคม 2565 0.21 0.22 0.20 0.21 50,128,500 10,527,549
29 เมษายน 2565 0.22 0.23 0.21 0.22 43,918,200 9,663,371
28 เมษายน 2565 0.23 0.23 0.22 0.22 32,117,000 7,175,881
27 เมษายน 2565 0.22 0.23 0.21 0.22 71,367,600 15,713,856
26 เมษายน 2565 0.23 0.24 0.21 0.22 279,356,600 62,885,264
25 เมษายน 2565 0.22 0.24 0.21 0.23 359,135,300 80,665,388
22 เมษายน 2565 0.19 0.25 0.19 0.22 399,981,700 90,099,387
21 เมษายน 2565 0.20 0.20 0.18 0.20 17,115,900 3,279,871
20 เมษายน 2565 0.19 0.20 0.18 0.19 41,382,100 7,863,074
19 เมษายน 2565 0.19 0.20 0.18 0.19 73,392,400 13,981,749
18 เมษายน 2565 0.19 0.20 0.18 0.19 13,393,900 2,554,613
12 เมษายน 2565 0.19 0.20 0.18 0.19 55,470,500 10,582,491
11 เมษายน 2565 0.20 0.20 0.18 0.20 69,250,300 13,184,911
08 เมษายน 2565 0.20 0.20 0.19 0.20 10,558,600 2,071,253
07 เมษายน 2565 0.20 0.20 0.19 0.20 28,055,700 5,573,977
05 เมษายน 2565 0.21 0.21 0.19 0.20 137,297,300 27,943,848
04 เมษายน 2565 0.22 0.22 0.21 0.22 14,775,000 3,230,059
01 เมษายน 2565 0.22 0.22 0.21 0.22 10,083,400 2,148,858
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น