นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:
จาก
ถึง

ราคาย้อนหลัง จาก 01 ตุลาคม 2562 ถึง 15 พฤศจิกายน 2562
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าซื้อขาย (บาท)
15 พฤศจิกายน 2562 0.75 0.76 0.74 0.74 213,200 159,183
14 พฤศจิกายน 2562 0.76 0.76 0.75 0.75 298,200 224,523
13 พฤศจิกายน 2562 0.76 0.77 0.75 0.75 583,600 440,728
12 พฤศจิกายน 2562 0.78 0.78 0.76 0.77 669,400 514,285
11 พฤศจิกายน 2562 0.79 0.79 0.78 0.78 183,700 143,531
08 พฤศจิกายน 2562 0.80 0.80 0.78 0.78 630,800 503,264
07 พฤศจิกายน 2562 0.78 0.79 0.77 0.77 1,187,700 926,453
06 พฤศจิกายน 2562 0.80 0.81 0.79 0.79 504,500 398,645
05 พฤศจิกายน 2562 0.80 0.81 0.79 0.79 316,400 252,030
04 พฤศจิกายน 2562 0.81 0.82 0.79 0.80 160,900 128,417
01 พฤศจิกายน 2562 0.80 0.81 0.80 0.80 104,600 84,175
31 ตุลาคม 2562 0.79 0.81 0.79 0.80 117,800 93,922
30 ตุลาคม 2562 0.79 0.81 0.79 0.81 65,300 52,564
29 ตุลาคม 2562 0.79 0.82 0.78 0.82 1,428,300 1,147,249
28 ตุลาคม 2562 0.77 0.80 0.77 0.79 109,900 85,676
25 ตุลาคม 2562 0.78 0.80 0.78 0.78 392,000 308,182
24 ตุลาคม 2562 0.80 0.81 0.78 0.78 1,778,100 1,407,765
22 ตุลาคม 2562 0.81 0.82 0.80 0.81 594,000 477,793
21 ตุลาคม 2562 0.82 0.82 0.80 0.81 259,300 210,133
18 ตุลาคม 2562 0.82 0.82 0.81 0.81 218,800 177,253
17 ตุลาคม 2562 0.82 0.83 0.80 0.80 787,500 646,353
16 ตุลาคม 2562 0.81 0.83 0.81 0.82 870,800 711,968
15 ตุลาคม 2562 0.86 0.87 0.80 0.82 3,774,000 3,120,756
11 ตุลาคม 2562 0.89 0.90 0.86 0.88 873,700 766,795
10 ตุลาคม 2562 0.89 0.91 0.86 0.90 2,355,400 2,114,846
09 ตุลาคม 2562 0.81 0.88 0.81 0.88 4,910,600 4,208,811
08 ตุลาคม 2562 0.82 0.83 0.81 0.82 1,068,800 874,757
07 ตุลาคม 2562 0.79 0.84 0.79 0.84 3,261,800 2,661,281
04 ตุลาคม 2562 0.79 0.81 0.79 0.79 446,000 353,938
03 ตุลาคม 2562 0.79 0.81 0.79 0.81 599,000 481,038
02 ตุลาคม 2562 0.78 0.81 0.78 0.80 1,273,900 1,019,681
01 ตุลาคม 2562 0.79 0.80 0.79 0.79 317,900 251,177
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น