นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:
จาก
ถึง

ราคาย้อนหลัง จาก 01 มิถุนายน 2564 ถึง 29 กรกฎาคม 2564
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าซื้อขาย (บาท)
29 กรกฎาคม 2564 0.54 0.55 0.54 0.54 1,291,000 699,322
27 กรกฎาคม 2564 0.53 0.55 0.53 0.54 5,371,600 2,900,633
23 กรกฎาคม 2564 0.53 0.55 0.53 0.53 6,866,500 3,706,782
22 กรกฎาคม 2564 0.54 0.54 0.53 0.54 12,267,800 6,547,946
21 กรกฎาคม 2564 0.53 0.54 0.52 0.54 3,794,600 2,010,998
20 กรกฎาคม 2564 0.53 0.53 0.52 0.52 12,714,300 6,631,963
19 กรกฎาคม 2564 0.53 0.54 0.52 0.52 7,791,700 4,129,065
16 กรกฎาคม 2564 0.53 0.55 0.53 0.54 5,632,300 3,025,676
15 กรกฎาคม 2564 0.53 0.55 0.53 0.53 7,479,000 4,037,204
14 กรกฎาคม 2564 0.54 0.54 0.52 0.53 13,364,300 7,035,679
13 กรกฎาคม 2564 0.53 0.54 0.52 0.53 5,738,700 3,041,498
12 กรกฎาคม 2564 0.52 0.53 0.52 0.52 2,474,200 1,310,441
09 กรกฎาคม 2564 0.51 0.53 0.51 0.52 5,391,600 2,799,660
08 กรกฎาคม 2564 0.53 0.54 0.52 0.52 13,075,500 6,907,897
07 กรกฎาคม 2564 0.54 0.55 0.53 0.54 2,209,600 1,193,510
06 กรกฎาคม 2564 0.54 0.55 0.54 0.54 2,370,000 1,282,135
05 กรกฎาคม 2564 0.54 0.56 0.53 0.54 14,658,000 7,999,845
02 กรกฎาคม 2564 0.54 0.55 0.53 0.54 3,158,300 1,706,056
01 กรกฎาคม 2564 0.55 0.55 0.54 0.54 1,600,300 870,594
30 มิถุนายน 2564 0.55 0.55 0.54 0.55 1,794,600 971,089
29 มิถุนายน 2564 0.54 0.55 0.54 0.54 6,103,400 3,306,778
28 มิถุนายน 2564 0.55 0.55 0.54 0.54 2,220,400 1,200,069
25 มิถุนายน 2564 0.55 0.56 0.54 0.55 2,260,600 1,238,858
24 มิถุนายน 2564 0.55 0.56 0.54 0.55 10,492,100 5,743,174
23 มิถุนายน 2564 0.56 0.57 0.55 0.55 6,362,200 3,560,862
22 มิถุนายน 2564 0.56 0.58 0.56 0.57 3,651,800 2,077,209
21 มิถุนายน 2564 0.57 0.57 0.56 0.56 5,477,600 3,107,599
18 มิถุนายน 2564 0.58 0.59 0.55 0.57 20,093,900 11,445,763
17 มิถุนายน 2564 0.59 0.60 0.58 0.58 12,225,000 7,209,018
16 มิถุนายน 2564 0.62 0.62 0.58 0.59 13,307,700 7,944,828
15 มิถุนายน 2564 0.58 0.62 0.57 0.60 41,876,600 24,983,001
14 มิถุนายน 2564 0.58 0.59 0.56 0.57 10,897,000 6,284,931
11 มิถุนายน 2564 0.58 0.58 0.56 0.58 8,322,100 4,762,207
10 มิถุนายน 2564 0.57 0.59 0.56 0.57 10,384,000 5,941,883
09 มิถุนายน 2564 0.58 0.59 0.57 0.58 7,993,500 4,602,900
08 มิถุนายน 2564 0.57 0.58 0.56 0.58 16,054,600 9,145,075
07 มิถุนายน 2564 0.56 0.57 0.55 0.56 11,355,100 6,408,966
04 มิถุนายน 2564 0.56 0.56 0.55 0.55 4,975,000 2,774,263
02 มิถุนายน 2564 0.55 0.56 0.55 0.55 7,660,000 4,265,317
01 มิถุนายน 2564 0.55 0.57 0.55 0.56 18,109,400 10,023,094
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น