นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:
จาก
ถึง

ราคาย้อนหลัง จาก 04 มิถุนายน 2562 ถึง 23 กรกฎาคม 2562
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าซื้อขาย (บาท)
23 กรกฎาคม 2562 0.83 0.84 0.82 0.83 430,700 353,802
22 กรกฎาคม 2562 0.84 0.84 0.82 0.83 670,500 554,997
19 กรกฎาคม 2562 0.82 0.84 0.82 0.84 221,200 183,566
18 กรกฎาคม 2562 0.84 0.84 0.82 0.82 630,500 523,083
17 กรกฎาคม 2562 0.85 0.85 0.83 0.83 292,900 243,583
15 กรกฎาคม 2562 0.84 0.84 0.83 0.84 649,700 540,117
12 กรกฎาคม 2562 0.83 0.85 0.83 0.84 100,700 84,138
11 กรกฎาคม 2562 0.84 0.84 0.83 0.84 27,100 22,554
10 กรกฎาคม 2562 0.83 0.86 0.82 0.83 2,068,700 1,746,938
09 กรกฎาคม 2562 0.85 0.86 0.82 0.82 589,600 489,299
08 กรกฎาคม 2562 0.85 0.85 0.84 0.85 889,000 755,235
05 กรกฎาคม 2562 0.84 0.86 0.84 0.85 1,016,500 861,981
04 กรกฎาคม 2562 0.84 0.85 0.83 0.84 786,700 660,860
03 กรกฎาคม 2562 0.84 0.85 0.83 0.84 414,400 347,332
02 กรกฎาคม 2562 0.85 0.85 0.83 0.84 427,400 358,965
01 กรกฎาคม 2562 0.84 0.85 0.83 0.84 1,818,700 1,537,099
28 มิถุนายน 2562 0.82 0.85 0.82 0.85 2,796,900 2,343,362
27 มิถุนายน 2562 0.81 0.82 0.80 0.81 1,093,800 886,601
26 มิถุนายน 2562 0.82 0.83 0.81 0.81 242,500 198,150
25 มิถุนายน 2562 0.82 0.82 0.81 0.82 372,900 304,839
24 มิถุนายน 2562 0.82 0.82 0.81 0.82 816,700 661,873
21 มิถุนายน 2562 0.83 0.84 0.81 0.81 1,264,700 1,034,453
20 มิถุนายน 2562 0.83 0.84 0.83 0.83 393,500 328,607
19 มิถุนายน 2562 0.81 0.83 0.81 0.83 1,793,600 1,475,661
18 มิถุนายน 2562 0.79 0.81 0.79 0.81 2,897,900 2,313,310
17 มิถุนายน 2562 0.80 0.80 0.78 0.79 3,857,300 3,035,435
14 มิถุนายน 2562 0.81 0.81 0.80 0.80 1,000,300 800,722
13 มิถุนายน 2562 0.79 0.81 0.79 0.81 638,000 509,306
12 มิถุนายน 2562 0.81 0.81 0.80 0.80 906,800 728,726
11 มิถุนายน 2562 0.81 0.81 0.80 0.81 612,700 490,274
10 มิถุนายน 2562 0.80 0.81 0.80 0.81 1,886,200 1,511,550
07 มิถุนายน 2562 0.80 0.81 0.79 0.80 2,474,000 1,963,965
06 มิถุนายน 2562 0.82 0.82 0.80 0.80 3,078,200 2,477,662
05 มิถุนายน 2562 0.84 0.84 0.79 0.81 6,332,600 5,129,960
04 มิถุนายน 2562 0.83 0.85 0.83 0.84 974,700 813,181
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น