นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:
จาก
ถึง

ราคาย้อนหลัง จาก 02 มกราคม 2563 ถึง 27 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าซื้อขาย (บาท)
27 กุมภาพันธ์ 2563 0.57 0.63 0.57 0.63 992,600 595,196
26 กุมภาพันธ์ 2563 0.59 0.63 0.56 0.62 4,383,800 2,661,477
25 กุมภาพันธ์ 2563 0.57 0.60 0.57 0.60 550,700 316,563
24 กุมภาพันธ์ 2563 0.67 0.67 0.56 0.61 5,045,000 3,051,703
21 กุมภาพันธ์ 2563 0.66 0.68 0.66 0.67 123,700 82,634
20 กุมภาพันธ์ 2563 0.67 0.68 0.66 0.66 240,000 159,354
19 กุมภาพันธ์ 2563 0.68 0.70 0.67 0.67 406,000 274,258
18 กุมภาพันธ์ 2563 0.70 0.72 0.67 0.67 406,600 278,458
17 กุมภาพันธ์ 2563 0.72 0.72 0.69 0.69 506,800 350,799
14 กุมภาพันธ์ 2563 0.73 0.73 0.71 0.72 231,600 167,083
13 กุมภาพันธ์ 2563 0.70 0.73 0.70 0.73 1,231,700 879,438
12 กุมภาพันธ์ 2563 0.67 0.71 0.67 0.70 632,700 442,029
11 กุมภาพันธ์ 2563 0.68 0.69 0.67 0.67 216,700 147,490
07 กุมภาพันธ์ 2563 0.69 0.69 0.67 0.67 260,900 176,439
06 กุมภาพันธ์ 2563 0.68 0.69 0.66 0.68 146,600 98,697
05 กุมภาพันธ์ 2563 0.67 0.68 0.67 0.67 139,300 94,559
04 กุมภาพันธ์ 2563 0.67 0.68 0.67 0.67 187,500 125,629
03 กุมภาพันธ์ 2563 0.68 0.68 0.67 0.67 290,600 195,369
31 มกราคม 2563 0.70 0.70 0.67 0.69 252,100 171,979
30 มกราคม 2563 0.69 0.70 0.68 0.70 147,200 102,094
29 มกราคม 2563 0.69 0.69 0.68 0.69 100,700 68,932
28 มกราคม 2563 0.68 0.69 0.67 0.69 705,500 482,387
27 มกราคม 2563 0.71 0.71 0.66 0.68 767,200 521,809
24 มกราคม 2563 0.72 0.72 0.70 0.71 128,200 91,785
23 มกราคม 2563 0.70 0.70 0.69 0.70 152,000 106,153
22 มกราคม 2563 0.70 0.71 0.69 0.69 816,000 565,991
21 มกราคม 2563 0.73 0.73 0.69 0.69 1,757,700 1,234,464
20 มกราคม 2563 0.72 0.74 0.71 0.73 600,500 436,547
17 มกราคม 2563 0.73 0.74 0.71 0.71 1,098,900 789,077
16 มกราคม 2563 0.71 0.75 0.71 0.72 2,570,900 1,873,228
15 มกราคม 2563 0.69 0.71 0.69 0.71 90,100 63,285
14 มกราคม 2563 0.71 0.72 0.69 0.69 1,823,700 1,287,562
13 มกราคม 2563 0.70 0.71 0.69 0.71 1,913,600 1,335,610
10 มกราคม 2563 0.71 0.71 0.70 0.70 846,000 593,692
09 มกราคม 2563 0.73 0.74 0.69 0.70 5,009,800 3,522,275
08 มกราคม 2563 0.74 0.74 0.72 0.72 386,500 279,346
07 มกราคม 2563 0.75 0.75 0.74 0.74 429,000 318,802
06 มกราคม 2563 0.76 0.77 0.73 0.73 689,300 512,450
03 มกราคม 2563 0.77 0.78 0.76 0.76 125,100 96,139
02 มกราคม 2563 0.77 0.78 0.76 0.76 310,200 239,683
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น