นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:
จาก
ถึง

ราคาย้อนหลัง จาก 01 เมษายน 2562 ถึง 17 พฤษภาคม 2562
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าซื้อขาย (บาท)
17 พฤษภาคม 2562 0.87 0.88 0.86 0.87 482,900 420,630
16 พฤษภาคม 2562 0.87 0.90 0.87 0.87 1,320,300 1,160,045
15 พฤษภาคม 2562 0.88 0.89 0.87 0.89 429,500 377,893
14 พฤษภาคม 2562 0.89 0.90 0.87 0.88 1,159,700 1,018,822
13 พฤษภาคม 2562 0.90 0.90 0.89 0.89 1,032,100 918,587
10 พฤษภาคม 2562 0.90 0.90 0.89 0.89 668,600 596,913
09 พฤษภาคม 2562 0.89 0.91 0.89 0.90 396,300 353,370
08 พฤษภาคม 2562 0.92 0.92 0.89 0.90 2,840,400 2,560,346
07 พฤษภาคม 2562 0.92 0.93 0.92 0.92 248,600 228,724
03 พฤษภาคม 2562 0.91 0.94 0.91 0.92 526,000 486,802
02 พฤษภาคม 2562 0.91 0.92 0.91 0.91 592,300 543,626
30 เมษายน 2562 0.91 0.93 0.91 0.91 931,500 855,443
29 เมษายน 2562 0.92 0.93 0.91 0.91 90,400 82,848
26 เมษายน 2562 0.93 0.93 0.91 0.91 660,200 606,573
25 เมษายน 2562 0.92 0.93 0.92 0.92 422,400 391,400
24 เมษายน 2562 0.92 0.94 0.92 0.92 227,200 210,772
23 เมษายน 2562 0.91 0.94 0.91 0.92 930,600 864,259
22 เมษายน 2562 0.90 0.92 0.90 0.91 1,844,500 1,682,557
19 เมษายน 2562 0.91 0.92 0.90 0.90 713,400 649,020
18 เมษายน 2562 0.92 0.93 0.91 0.91 752,300 688,141
17 เมษายน 2562 0.93 0.93 0.91 0.93 1,245,600 1,150,191
12 เมษายน 2562 0.93 0.93 0.92 0.93 545,800 503,586
11 เมษายน 2562 0.93 0.94 0.92 0.94 475,300 444,880
10 เมษายน 2562 0.93 0.94 0.92 0.94 288,400 268,133
09 เมษายน 2562 0.93 0.94 0.93 0.94 323,900 302,249
05 เมษายน 2562 0.93 0.94 0.93 0.94 264,100 247,752
04 เมษายน 2562 0.94 0.94 0.93 0.94 334,500 312,388
03 เมษายน 2562 0.94 0.95 0.93 0.95 979,600 920,840
02 เมษายน 2562 0.93 0.94 0.93 0.94 128,500 120,586
01 เมษายน 2562 0.95 0.95 0.93 0.93 321,500 301,961
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น