นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:
จาก
ถึง

ราคาย้อนหลัง จาก 01 สิงหาคม 2562 ถึง 13 กันยายน 2562
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าซื้อขาย (บาท)
13 กันยายน 2562 0.89 0.90 0.88 0.89 1,034,400 925,890
12 กันยายน 2562 0.90 0.91 0.89 0.89 705,700 633,440
11 กันยายน 2562 0.89 0.91 0.89 0.91 2,836,600 2,557,297
10 กันยายน 2562 0.91 0.92 0.89 0.90 1,719,100 1,547,174
09 กันยายน 2562 0.93 0.93 0.90 0.91 1,372,300 1,254,062
06 กันยายน 2562 0.93 0.94 0.90 0.92 1,485,100 1,363,380
05 กันยายน 2562 0.92 0.95 0.91 0.92 2,819,700 2,602,422
04 กันยายน 2562 0.96 0.96 0.90 0.92 10,162,900 9,409,732
03 กันยายน 2562 0.83 1.01 0.83 0.96 42,051,300 40,085,707
02 กันยายน 2562 0.79 0.83 0.79 0.81 3,121,500 2,540,548
30 สิงหาคม 2562 0.77 0.80 0.76 0.79 2,296,100 1,785,682
29 สิงหาคม 2562 0.73 0.78 0.73 0.77 2,218,000 1,669,459
28 สิงหาคม 2562 0.72 0.74 0.72 0.73 257,700 188,420
27 สิงหาคม 2562 0.73 0.74 0.71 0.72 1,613,500 1,165,211
26 สิงหาคม 2562 0.75 0.75 0.73 0.73 748,100 549,653
23 สิงหาคม 2562 0.76 0.77 0.75 0.75 182,100 136,886
22 สิงหาคม 2562 0.76 0.76 0.75 0.76 272,700 205,308
21 สิงหาคม 2562 0.76 0.77 0.75 0.77 346,900 263,390
20 สิงหาคม 2562 0.77 0.78 0.76 0.77 312,700 238,145
19 สิงหาคม 2562 0.79 0.79 0.76 0.77 589,500 449,940
16 สิงหาคม 2562 0.76 0.78 0.76 0.78 380,500 293,618
15 สิงหาคม 2562 0.79 0.79 0.76 0.77 754,600 579,728
14 สิงหาคม 2562 0.78 0.79 0.77 0.78 1,170,500 914,524
13 สิงหาคม 2562 0.79 0.79 0.77 0.77 449,700 350,872
09 สิงหาคม 2562 0.76 0.79 0.76 0.79 1,265,400 979,188
08 สิงหาคม 2562 0.77 0.78 0.76 0.76 1,062,900 810,994
07 สิงหาคม 2562 0.80 0.80 0.78 0.78 157,100 124,016
06 สิงหาคม 2562 0.80 0.80 0.79 0.80 135,900 107,897
05 สิงหาคม 2562 0.80 0.81 0.80 0.81 545,000 436,188
02 สิงหาคม 2562 0.80 0.81 0.78 0.80 352,900 281,488
01 สิงหาคม 2562 0.82 0.82 0.80 0.80 557,000 445,633
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น