นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:
จาก
ถึง

ราคาย้อนหลัง จาก 03 ธันวาคม 2561 ถึง 23 มกราคม 2562
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าซื้อขาย (บาท)
23 มกราคม 2562 0.83 0.83 0.82 0.83 1,382,200 1,134,056
22 มกราคม 2562 0.84 0.84 0.82 0.82 852,600 703,054
21 มกราคม 2562 0.84 0.85 0.83 0.84 134,400 112,567
18 มกราคม 2562 0.85 0.85 0.83 0.84 1,004,000 843,386
17 มกราคม 2562 0.84 0.85 0.84 0.84 209,100 176,380
16 มกราคม 2562 0.86 0.87 0.84 0.84 870,200 739,102
15 มกราคม 2562 0.86 0.87 0.85 0.86 1,203,000 1,030,508
14 มกราคม 2562 0.86 0.86 0.84 0.86 1,764,000 1,499,413
11 มกราคม 2562 0.86 0.87 0.84 0.85 907,400 769,545
10 มกราคม 2562 0.86 0.87 0.84 0.86 304,300 259,483
09 มกราคม 2562 0.85 0.87 0.85 0.86 1,517,200 1,310,721
08 มกราคม 2562 0.84 0.87 0.84 0.84 1,860,900 1,587,285
07 มกราคม 2562 0.84 0.86 0.82 0.84 2,665,500 2,241,823
04 มกราคม 2562 0.83 0.84 0.82 0.83 514,600 426,944
03 มกราคม 2562 0.83 0.84 0.83 0.83 532,100 441,697
02 มกราคม 2562 0.83 0.84 0.82 0.82 538,700 447,021
28 ธันวาคม 2561 0.81 0.83 0.80 0.82 1,414,200 1,150,855
27 ธันวาคม 2561 0.82 0.82 0.80 0.80 444,100 359,084
26 ธันวาคม 2561 0.80 0.81 0.79 0.80 772,200 616,393
25 ธันวาคม 2561 0.80 0.82 0.80 0.81 1,286,100 1,033,418
24 ธันวาคม 2561 0.82 0.82 0.81 0.81 92,200 75,347
21 ธันวาคม 2561 0.82 0.82 0.80 0.81 444,100 359,392
20 ธันวาคม 2561 0.81 0.81 0.80 0.81 173,800 139,999
19 ธันวาคม 2561 0.80 0.81 0.80 0.81 649,100 521,608
18 ธันวาคม 2561 0.79 0.81 0.79 0.80 397,000 314,384
17 ธันวาคม 2561 0.81 0.81 0.79 0.79 1,584,800 1,264,951
14 ธันวาคม 2561 0.82 0.84 0.80 0.81 1,907,600 1,555,598
13 ธันวาคม 2561 0.83 0.84 0.82 0.82 576,900 478,063
12 ธันวาคม 2561 0.83 0.84 0.83 0.84 231,800 193,854
11 ธันวาคม 2561 0.83 0.84 0.82 0.83 838,600 696,026
07 ธันวาคม 2561 0.83 0.84 0.83 0.83 474,900 394,194
06 ธันวาคม 2561 0.86 0.86 0.82 0.83 2,335,300 1,948,211
04 ธันวาคม 2561 0.84 0.85 0.82 0.84 1,513,000 1,260,240
03 ธันวาคม 2561 0.85 0.87 0.83 0.83 2,175,100 1,828,058
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น