นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:
จาก
ถึง

ราคาย้อนหลัง จาก 02 มกราคม 2562 ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าซื้อขาย (บาท)
20 กุมภาพันธ์ 2562 0.95 0.95 0.93 0.94 1,450,100 1,353,296
18 กุมภาพันธ์ 2562 0.95 0.96 0.93 0.95 936,700 888,258
15 กุมภาพันธ์ 2562 0.96 0.97 0.94 0.95 2,070,000 1,956,423
14 กุมภาพันธ์ 2562 0.97 0.98 0.96 0.96 337,600 325,547
13 กุมภาพันธ์ 2562 0.98 0.98 0.96 0.98 1,152,300 1,121,671
12 กุมภาพันธ์ 2562 0.97 0.99 0.96 0.99 1,571,400 1,526,853
11 กุมภาพันธ์ 2562 1.00 1.00 0.96 0.98 1,164,700 1,128,982
08 กุมภาพันธ์ 2562 1.00 1.01 0.99 0.99 1,313,300 1,309,754
07 กุมภาพันธ์ 2562 0.99 1.01 0.99 1.00 1,484,100 1,481,454
06 กุมภาพันธ์ 2562 0.97 1.01 0.97 1.01 2,490,900 2,482,745
05 กุมภาพันธ์ 2562 1.01 1.01 0.97 1.00 4,187,100 4,101,945
04 กุมภาพันธ์ 2562 1.02 1.02 0.97 1.01 3,003,100 2,989,953
01 กุมภาพันธ์ 2562 0.95 1.02 0.94 1.02 18,033,700 17,943,816
31 มกราคม 2562 0.95 0.96 0.93 0.95 899,300 844,814
30 มกราคม 2562 0.94 0.96 0.91 0.96 4,541,300 4,264,227
29 มกราคม 2562 0.92 0.93 0.89 0.93 4,528,500 4,109,523
28 มกราคม 2562 0.86 0.95 0.85 0.93 12,600,300 11,546,586
25 มกราคม 2562 0.82 0.86 0.82 0.86 3,267,200 2,729,487
24 มกราคม 2562 0.83 0.83 0.81 0.83 1,729,000 1,414,504
23 มกราคม 2562 0.83 0.83 0.82 0.83 1,382,200 1,134,056
22 มกราคม 2562 0.84 0.84 0.82 0.82 852,600 703,054
21 มกราคม 2562 0.84 0.85 0.83 0.84 134,400 112,567
18 มกราคม 2562 0.85 0.85 0.83 0.84 1,004,000 843,386
17 มกราคม 2562 0.84 0.85 0.84 0.84 209,100 176,380
16 มกราคม 2562 0.86 0.87 0.84 0.84 870,200 739,102
15 มกราคม 2562 0.86 0.87 0.85 0.86 1,203,000 1,030,508
14 มกราคม 2562 0.86 0.86 0.84 0.86 1,764,000 1,499,413
11 มกราคม 2562 0.86 0.87 0.84 0.85 907,400 769,545
10 มกราคม 2562 0.86 0.87 0.84 0.86 304,300 259,483
09 มกราคม 2562 0.85 0.87 0.85 0.86 1,517,200 1,310,721
08 มกราคม 2562 0.84 0.87 0.84 0.84 1,860,900 1,587,285
07 มกราคม 2562 0.84 0.86 0.82 0.84 2,665,500 2,241,823
04 มกราคม 2562 0.83 0.84 0.82 0.83 514,600 426,944
03 มกราคม 2562 0.83 0.84 0.83 0.83 532,100 441,697
02 มกราคม 2562 0.83 0.84 0.82 0.82 538,700 447,021
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น