นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทางการเงิน หน่วย: พันบาท
ราคาหลักทรัพย์ สกุลเงิน : บาท
ชื่อย่อหุ้น
GRAND
ราคาล่าสุด
0.82
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
549,800
เปลี่ยนแปลง(%)
-0.01 (-1.20%)
มูลค่าการซื้อขาย ('000 บาท)
450.95

ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่ 20 เม.ย. 2561 ณ ห้องบอลรูม ชั้น 7
โรงแรมเดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท

ดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุนสัมพันธ์

ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลการเงิน เอกสารเผยแพร่ เว็บแคสต์ และผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส