นักลงทุนสัมพันธ์

ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

วันที่ ประเภท สถานที่
20 เม.ย. 2565 ประชุมสามัญ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยถ่ายทอดจากโรงแรมรอยัลออคิด เชอราตัน โฮเทล แอนด์ ทาวเวอร์ เลขที่ 2 ตรอกกัปตันบุช ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก กรุงเทพมหานคร
20 เม.ย. 2564 ประชุมสามัญ ห้องบอลรูม ชั้น 5 โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ สุขุมวิท เลขที่ 1 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
11 พ.ค. 2563 ประชุมสามัญ อาคารวรสมบัติ ชั้นที่ 20 เลขที่ 100/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
22 เม.ย. 2562 ประชุมสามัญ ห้องบอลรูม ชั้น 5 โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ สุขุมวิท เลขที่ 1 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
20 เม.ย. 2561 ประชุมสามัญ ห้องบอลรูม ชั้น 7 โรงแรมเดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท เลขที่ 259 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
24 เม.ย. 2560 ประชุมสามัญ ห้องบอลรูม ชั้น 7 โรงแรมเดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท เลขที่ 259 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
27 เม.ย. 2559 ประชุมสามัญ ห้องบอลรูม ชั้น 7 โรงแรมเดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท เลขที่ 259 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
3 พ.ย. 2558 ประชุมวิสามัญ ห้องบอลรูม ชั้น 7 โรงแรมเดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท เลขที่ 259 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร