นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น
GRAND
(สกุลเงิน : บาท)
0.83
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
430,700
มูลค่าการซื้อขาย ('000 บาท)
353.80
วันก่อนหน้า
0.83
ราคาเปิด
0.83
Chart Type