นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น
GRAND
(สกุลเงิน : บาท)
0.88
-0.01 (-1.12%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
624,400
มูลค่าการซื้อขาย ('000 บาท)
549.00
วันก่อนหน้า
0.89
ราคาเปิด
0.88
Chart Type