นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น
GRAND
(สกุลเงิน : บาท)
0.87
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
482,900
มูลค่าการซื้อขาย ('000 บาท)
420.63
วันก่อนหน้า
0.87
ราคาเปิด
0.87
Chart Type