นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น
GRAND
(สกุลเงิน : บาท)
0.54
-0.01 (-1.82%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
6,070,300
มูลค่าการซื้อขาย ('000 บาท)
3,326.02
วันก่อนหน้า
0.55
ราคาเปิด
0.55
Chart Type