นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น
GRAND
(สกุลเงิน : บาท)
0.63
+0.01 (1.61%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
992,600
มูลค่าการซื้อขาย ('000 บาท)
595.20
วันก่อนหน้า
0.62
ราคาเปิด
0.57
Chart Type