นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น
GRAND
(สกุลเงิน : บาท)
0.74
-0.01 (-1.33%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
213,200
มูลค่าการซื้อขาย ('000 บาท)
159.18
วันก่อนหน้า
0.75
ราคาเปิด
0.75
Chart Type