นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น
GRAND
(สกุลเงิน : บาท)
0.54
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,291,000
มูลค่าการซื้อขาย ('000 บาท)
699.32
วันก่อนหน้า
0.54
ราคาเปิด
0.54
Chart Type