นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น
GRAND
(สกุลเงิน : บาท)
0.94
-0.01 (-1.05%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,450,100
มูลค่าการซื้อขาย ('000 บาท)
1,353.30
วันก่อนหน้า
0.95
ราคาเปิด
0.95
Chart Type