นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น
GRAND
(สกุลเงิน : บาท)
0.16
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
128,005
มูลค่าการซื้อขาย ('000 บาท)
20.48
วันก่อนหน้า
0.16
ราคาเปิด
0.16
Chart Type