นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น
GRAND
(สกุลเงิน : บาท)
0.56
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
634,400
มูลค่าการซื้อขาย ('000 บาท)
350.37
วันก่อนหน้า
0.56
ราคาเปิด
0.55
Chart Type