นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น
GRAND
(สกุลเงิน : บาท)
0.24
-0.01 (-4.00%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
148,024,051
มูลค่าการซื้อขาย ('000 บาท)
35,524.88
วันก่อนหน้า
0.25
ราคาเปิด
0.24
Chart Type